Vår värdegrund

VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund är en gemensam utgångspunkt som hjälper oss att styra åt samma håll, trivas på jobbet och lyckas tillsammans.

 

UPPFINNINGSRIKA

Vi tror på framtiden och värnar om vår långsiktiga utveckling och konkurrenskraft. Vi är nyfikna och har en vilja att lära nytt. Vi omsätter vår kunskap och kreativitet i praktiskt genomförande och är öppna för aktiviteter som främjar ständiga förbättringar, både av oss själva, företaget och våra kunder.

 

MODIGA

Vi vågar tänka nytt, utmana, pröva nya arbetssätt och inspirerar även våra kunder att göra detsamma. Vi slutar aldrig att reflektera eller tänka i nya banor.

 

AMBITIÖSA

Strävan efter ett bra resultat är en självklarhet, därför är vi fokuserade och har tydliga mål. En nyckel till vår framgång är att alla förstår och arbetar efter våra mål och hur de bidrar till vår lönsamhet. Tillsammans skapar vi resultat.

 

INVOLVERADE

Med våra samlade kunskaper och kompetenser löser vi våra uppgifter tillsammans, allt i vår strävan att hjälpa våra kunder att skapa framgång och utveckla sina verksamheter. I all kommunikation ska vår kunskap och professionalism synas. I sann laganda hjälps vi åt i motgång och gläds tillsammans i medgång, det skapar trygghet och glädje. Vi har tydliga roller och en flexibilitet och öppenhet som gör att varje person kan göra sitt yttersta för laget.

 

ANSVARSTAGANDE

Hos oss är det viljan att bidra hos varje enskild anställd som gör oss starkare än konkurrenterna. Vi är stolta över våra produkter och vår arbetsplats där vi alla har förstått vårt eget ansvar av att aktivt bidra till att nå våra gemensamma mål. Detta är nyckeln för att vardagen skall bli fylld med glädje och stolthet. Vi respekterar fattade beslut och bidrar var och en efter bästa förmåga för att förverkliga dessa. Vi tar ansvar för att utveckla, producera och sälja säkra produkter till våra kunder, samtidigt som vi värnar om vår omgivning och vår miljö.