Kvalitet

Vi sätter kvalitet i fokus i hela vår värdekedja

Hög kvalitet och säkra produkter står högt på agendan. ​

Ända sedan starten 1930 har Credin haft som ledstjärna att utveckla, producera och leverera ingredienser av hög och jämn kvalitet. Det innebär att vi har en strikt kvalitetskontroll både på de råvaror vi köper in och på de ingredienser vi producerar och levererar till våra kunder. Credin Sverige är certifierade enligt FSSC 22000, Food Safety System Certification. Detta säkerställer att våra kunder får produkter som de kan vara trygga med.

Vi utför noggranna leverantörsbedömningar som säkerställer att våra leverantörer uppfyller specificerade krav och villkor. Detta gör vi för att råvaror och emballage skall vara livsmedelssäkra och hålla en hög kvalitet. Bl.a. besöker vi våra leverantörer och gör en revision på plats. Vi kräver också att våra leverantörer skriver under Orklas Supplier Code of Conduct, Orklas Uppförandekod för leverantörer. Denna har att göra med mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, hänsyn till hälsa, säkerhet och miljö, förebygga korruption och att tillämpa sunda affärsprinciper.

Livsmedelssäkerhet och Livsmedelskvalitet är hörnstenar när det gäller att bygga starka kund- och konsumentrelationer och ett långsiktigt sunt och lönsamt företag. Därför har goda livsmedelssäkerhets- och kvalitetssystem som tillämpas på ett enhetligt sätt allra högsta prioritet inom Orklakoncernen. Dessa system kompromissar vi aldrig med.

Således ska alla livsmedels- och dryckesproducerande företag inom Orkla tillämpa regelverket inom Orkla Food Safety Standard, och lagrings- & distributionsföretag skall tillämpa regelverket inom Orkla Food Safety Standard Storage & Distribution.

Alla produkter som säljs av Orklaföretag ska alltid vara säkra, lagliga och äkta, och uppfylla våra interna specifikationer, våra kunders krav och konsumenternas förväntningar.

Hållbarhetsarbetet i fokus

som omfattar såväl människa som produkt, miljö och framtid, tar avstamp i FN’s 17 globala mål för hållbar utveckling

Näring & välbefinnande

Vi arbetar för att reducera såväl salt som socker i våra produkter, och öka mängden fullkorn där detta är möjligt.

Säkra produker

Produkter som vi hanterar ska vara säkra att producera, hantera och konsumera.

Miljöengagemang

Fokus är på reduktion av avfall, minskad användning av vatten och energi och reduktion av CO2-utsläpp.

Hållbara inköp

Såväl ingredienser som råvaror och förpackningar ska vara hållbara. Vi arbetar för en hållbar odling av våra ingredienser. 

Människor & samhälle

Vi arbetar för en så bra hälsa och miljö som möjligt för såväl anställda som kunder och samhället i stort.

Näring & välbefinnande

Säkra produker

Miljöengagemang

Hållbara inköp

Människor & samhälle

Vi arbetar för att reducera såväl salt som socker i våra produkter, och öka mängden fullkorn där detta är möjligt.

Produkter som vi hanterar ska vara säkra att producera, hantera och konsumera.

Fokus är på reduktion av avfall, minskad användning av vatten och energi och reduktion av CO2-utsläpp.

Såväl ingredienser som råvaror och förpackningar ska vara hållbara. Vi arbetar för en hållbar odling av våra ingredienser. 

Vi arbetar för en så bra hälsa och miljö som möjligt för såväl anställda som kunder och samhället i stort.

Hos Credin Sverige har vi under många år jobbat hårt med att minska vårt brännbara avfall.

Hos Credin Det gör vi dels genom att sortera mera, material som går att återvinna ska inte eldas upp, men också genom att se till att avfall inte skapas. Noggrann produktionsplanering kopplas samman med vårt behov av råvaror vilket bidrar till minskade kassationer. Under 2021 genomförde vi våra hittills största förändringar och kunde då summera året att vi minskat det brännbara avfallet med hela 30 %.

El och energi är ett hett ämne i dessa dagar. Inom detta område är vi glada och stolta över att Credin Sverige till 100 % använder grön el sedan januari 2021. Hela vår maskinpark är eldriven och ingen del av produktionen drivs av fossila bränslen.

Det är lätt att stanna tanken kring hållbarhet vid att arbetet handlar om miljö; avfall, utsläpp och energi. Men hållbarhet är också att råvarorna vi köper in ska vara hållbart odlade och framställda både för miljön och för människorna som är inblandade i alla led, från jord till bord.

Produkterna vi sen producerar ska vara säkra både för vår egen personal att framställa och för våra kunder att hantera och att äta. Tillsammans med Orkla granskar vi alla våra leverantörer, inte bara för att få en högkvalitativ råvara med alla önskade egenskaper utan också med avseende på mänskliga rättigheter.

För att människan ska vara hållbar måste hon också må bra. Vi ska äta gott och nyttigt. Credin Sverige har nu fokus på att utveckla hälsosamma produkter med mycket fullkorn och mindre salt och socker. I detta arbete ingår också att se över befintligt sortiment med avseende på dessa faktorer.


Att visa omtanken om omvärlden, våra anställda, kunder och samhället i stort är också hållbarhetsarbete. Credin Sverige sponsrar ungdomsidrott i vår egen kommun. Vi har under många år också skänkt pengar till Barncancerfonden. På vår egen arbetsplats jobbar vi hårt med arbetsmiljön.

Våra certifikat, är under uppdatering!