10 SNABBA OM BRÖD

Brödinstitutets 10 snabba

  1. Bröd och spannmål är de enda källorna till fullkorn. Fullkorn förebygger vissa cancerformer, hjärt- & kärlsjukdomar och diabetes. Vi äter alldeles för lite fullkorn.
  2. Hjärnan, musklerna, nervsystemet och immunförsvaret har kolhydrater som sin främsta energikälla. Bröd innehåller kolhydrater som vi behöver.
  3. Bröd med hela korn, råg och havre gör blodsockret – och humöret – jämnare.
  4. Bröd är en viktig källa till många B-vitaminer, E-vitamin, järn och antioxidanter (kroppens rostskyddsmedel).
  5. Bröd är även en bra proteinkälla.
  6. Bröd ger små ekologiska fotavtryck, det vill säga ger låga utsläpp av växthusgaser (så kallade koldioxidekvivalenter, CO2 -ekv*).
  7. De flesta bröd är oftast helt vegetariska. Vegetabilier har lägre klimatpåverkan än animalier.
  8. När bagerier bakar bröd utnyttjas ugnen väl och bakningen sker energisnålt.
  9. Bröd är mer klimatsmart än många andra livsmedel. Det är i princip bara rotfrukter, baljväxter och grönsaker och frukt (som inte har flugits hit) som klår brödet i den matchen.
  10. En matig macka ger bara en åttondel av utsläppet av växthusgaser (koldioxidekvivalenter, CO2-ekv*) jämfört med en svensk standardlunch.

*) CO2-ekv är en gemensam måttenhet som gör att det går att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser, något som också möjliggör en jämförelse mellan olika livsmedel vars klimatpåverkan uttrycks med samma mått.

Källor:
Livsmedelsverket. NNR2012 

SP Report Nr.802 2010 – Food Production and Emissions of
Greenhouse Gases

Brödinstitutets hemsida >