Så får du kvalitetssäkrade produkter från oss

Att våra produkter skall vara säkra och hålla hög kvalitet är förstås en självklarhet. Därför går en produkt igenom en rad olika kontroller innan den lämnar oss.

Det börjar redan på idéstadiet. Därefter påbörjas produktutvecklingen där vi bland annat väljer vilka råvaror som skall ingå, i vilka mängder och hur slutprodukten ska förpackas.

Råvarukontroll

Råvarorna granskas noggrant. Fokus läggs framför allt på följande punkter:

  • Allergener och ”spår av”-märkning.
  • Att råvaran inte innehåller GMO, genetiskt modifierade organismer.
  • Att råvaran följer relevant lagstiftning, till exempel vad gäller pesticider och tungmetaller.
  • Råvarans näringsvärden.
  • Mikrobiologiska värden.
  • Hållbarhet och förvaringsanvisningar.
  • Råvarans funktion i den tilltänkta slutprodukten.

När dessa analyser är klara och godkända ber vi leverantören skicka ett prov på råvaran, så att vi kan göra en egen kvalitetskontroll i vårt provbageri.

Produktionskontroll

När råvarorna fått godkänt så långt, är det dags för våra produktvecklare att göra en slutlig bedömning av produkten. Om den uppfyller våra fysikaliska och sensoriska krav, så godkänns den och är klar att användas i vår produktion.

Under produktionen sker en mängd olika kontroller. Det första som görs är att råvarorna vägs upp. I samband med detta dokumenteras råvarornas batchnummer. Då får vi full spårbarhet vad gäller slutprodukten. Denna rutin kontrolleras av ytterligare en person för att säkerställa att inget går fel.

Sikt och metalldetektor

En sikt används för att säkerställa att inga främmande föremål av misstag hamnar i produkten, och slutligen passerar våra produkter en metalldetektor som upptäcker minsta lilla spår av metall. Funktionaliteten på metalldetektorn kontrolleras för varje ny batch.

Genom produktionsplanering och goda rutiner förhindrar vi oönskade allergener (även spår av allergener) i våra produkter. Dessutom utför vi även speciella allergenrengöringar utöver våra ordinarie rengöringar av lokaler, maskiner och utrustning. Vi skickar regelbundet in prover för analys för att verifiera vår allegenhantering.

Förpackningen viktig

Att välja rätt förpackning till våra produkter är en viktig del i kvalitetssäkringen. Förpackningen skall vara livsmedelsgodkänd och godkänd för förvaring av den typ av livsmedel den avser. En annan viktig del är givetvis att förpackningen är funktionell, praktisk och lätthanterlig för dig som kund.

För att säkerställa att våra leverantörer efterlever våra högt ställda krav gör vi regelbundna leverantörsbedömningar, både på plats hos dem och genom dokumentationskontroll och annat.

Hela vårt livsmedelssäkerhetsarbete sker i enlighet med vår FSSC 22 000-certifiering. Vi är även RSPO-certifierade, vilket innebär att all vår palmolja är segregerad och hållbart producerad. Vi har också Koscher- och EU-ekologisk certifiering av vissa av våra produkter.

Vi skickar varje månad produkter till ett ackrediterat laboratorium för mikrobiologisk analys. Rengöringsprover, vattenprover och luftprover är ytterligare analyser som vi utför regelbundet.

Som du märker så har vi en omsorgsfullt utarbetad process för att säkerställa att du kan känna dig trygg och säker när du köper en produkt från Credin Sverige.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.