EHS-vecka

Varje höst har hela Orkla-koncernen en EHS-vecka. EHS står för Environment, Health, Safety. Då uppmärksammar vi frågor inom detta område lite extra. I år var fokus på beteende och att introducera konceptet ”EHS-dialog” som vi kommer att jobba med i fortsättningen. Varje chef har planerade samtal med medarbetare om EHS-frågor i syfte att upptäcka möjliga risker i arbetsmiljön. Vi skapar därmed säkrare arbetsplatser där vi kan reducera antalet tillbud och olyckor. Vi vill ge alla anställda incitament och mod att göra rätt saker för att upptäcka och förebygga olycksrisker.
I år var den veckan den 21-25 september.
Med en säkrare arbetsplats blir vi då också en mer tillförlitlig samarbetspartner till våra kunder i bageribranschen.