EHS-vecka

Varje höst har hela Orkla-koncernen en EHS-vecka. EHS står för Environment, Health, Safety. Då uppmärksammar vi frågor inom detta område lite extra. I år var fokus på beteende och att introducera konceptet ”EHS-dialog” som vi kommer att jobba med i fortsättningen. Varje chef har planerade samtal med medarbetare om EHS-frågor i syfte att upptäcka möjliga risker i arbetsmiljön. Vi skapar därmed säkrare arbetsplatser där vi kan reducera antalet tillbud och olyckor. Vi vill ge alla anställda incitament och mod att göra rätt saker för att upptäcka och förebygga olycksrisker.
Med en säkrare arbetsplats blir vi då också en mer tillförlitlig samarbetspartner till våra kunder i bageribranschen.