Credin Award 2021

Våra värdeord är en ledstjärna för hur vi beter oss gentemot och tillsammans med kollegor, kunder, leverantörer och andra. Vår värdegrund innebär att vi ska vara Uppfinningsrika, Modiga, Ambitiösa, Involverade och Ansvarstagande, samtidigt som vi delar Orklas kärnvärden – Modiga, Pålitliga och Inspirerande.

Credin Award ges till en medarbetare på Credin Sverige som är ett föredöme i dessa avseenden och hjälper oss att styra åt samma håll, trivas på jobbet och lyckas tillsammans.

Ett stort grattis till vinnaren av Credin Award 2021, Jenny Olsson, en riktigt Credinare och så väl förtjänt av denna utmärkelse.

Ett stort grattis också till 2:a-pristagarna Amine Lahmar och Supakorn Aukkahat och 3:e-pristagaren Naim Chahtout.

Ni är alla fina föredömen! Grattis och tack för att ni är de ni är!