Credin Award 2020

Viktor Jernberg vinner Credin Award 2020

Våra värdeord är en ledstjärna för hur vi beter oss gentemot och tillsammans med kollegor, kunder och alla andra kontakter utanför företaget. Värdegrunden innebär att vi ska vara Uppfinningsrika, Modiga, Ambitiösa, Involverade och Ansvarstagande.

Credin Award ges till en medarbetare som är ett föredöme i dessa avseenden och hjälper oss att styra åt samma håll, trivas på jobbet och lyckas tillsammans.

Vinnare av Credin Award 2020 är Viktor Jernberg.

GRATTIS till detta föredöme!