Produktutveckling och produktion i Stenkullen

Redan ett år efter att företaget startades så började vi 1988 producera bageriingredienser i Stenkullen. En liten avdelning för produktion av kaffebrödsfyllningar, som flera år senare byggdes ut ordentligt, och en pulverblandare var de första produktionsenheterna. Ytterligare ett år senare, 1989, byggdes den första produktionsenheten för margarinproduktion.
Idag producerar vi ca 5 000 ton margarin och funktionella fetter, 2 000 ton fyllningar och 2 000 ton pulverprodukter i vår anläggning i Stenkullen. Till detta kommer våra färger och aromer under varumärket Hagelberg’s och en betydande volym handelsprodukter från Zeelandia och Kessko.

Produktutveckling är en betydelsefull del i vår verksamhet. Vi produkt- och receptutvecklar för att stimulera intresset för alla våra produktgrupper, och en betydande del av vår produktutveckling sker i nära samarbete med enskilda kunder.