EHS-vecka

Varje höst har hela Orkla-koncernen en EHS-vecka. EHS står för Environment, Health, Safety. Då har varje chef planerade samtal med medarbetare om EHS-frågor i syfte att upptäcka möjliga risker i arbetsmiljön. Vi skapar därmed säkrare arbetsplatser där vi kan reducera antalet tillbud och olyckor. Med en säkrare arbetsplats blir vi också en mer tillförlitlig samarbetspartner till våra kunder i bageribranschen. Denna aktivitet uppskattas mycket av både chefer och medarbetare.

Denna gång ägde EHS-veckan rum 27 september – 1 oktober.

 

Fokus låg i år på bl.a. maskinsäkerhet och robotsäkerhet samt psykosociala risker och Covid-19-relaterade frågor.