Credin Sverige och KåKå inleder samarbete på svensk bagerimarknad

Stenkullen 2020-03-11

Credin Sverige och KåKå inleder samarbete på svensk bagerimarknad
Credin Sverige AB ingår sedan i juni 2019 i Orkla Food Ingredients och som en följd av detta kommer vi att genomföra vissa förändringar i vårt arbetssätt som ger oss möjlighet att förstärka vårt erbjudande. Med start den 20 april kommer en del av vår säljbearbetning, ordertagning och distribution ske via KåKå. Detta samarbete ger dig som kund möjlighet att samordna dina inköp och även ta del av allt som finns i KåKås produkt- och mervärdesportfölj. De kunder som berörs av vårt nya arbetssätt kommer att få separat information om detta. Credin Sverige kommer att fokusera sin verksamhet på att utveckla egenproducerade produkter av hög kvalitet. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!